Home
onderzoek
boek
seminaries
links

AllInclusive@work (2003-2005)

Om een oplossing te bieden voor het mobiliteitsprobleem van werknemers en om ze meer voldoening bij het werk en bijgevolg een hogere levenskwaliteit te bezorgen, zijn bedrijven/organisaties steeds meer op zoek naar verschillende alternatieven voor de traditionele werksituatie.
Mobiliteit van de werknemers is vooral een probleem voor organisaties, gevestigd in en rondom de grote steden. De combinatie van werk en gezin wordt daardoor alsmaar moeilijker en de keuze voor het gezin heeft dikwijls tot gevolg dat men niet kan ingaan op verschillende geschikte jobaanbiedingen. Hier komt ook het genderperspectief zeer duidelijk tot uiting, daar het vooral vrouwen zijn die door een engagement voor het gezin vaak van bepaalde jobs moeten afzien. De meest logische oplossing, werken in eigen streek, beperkt het jobaanbod drastisch, daar de meeste bedrijven/instellingen zich toch vestigen binnen bepaalde geografische zones. Thuiswerken, wat vandaag zowat de meest voorkomende vorm van telewerk is, biedt wel een oplossing voor het mobiliteitsprobleem, door de noodzaak voor verplaatsing weg te nemen, maar de ervaring leert dat er ook minpunten mee geassocieerd zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld de kost van de extra infrastructuur (bureau, telecom,), het isolement, het ontbreken van een professionele werksfeer en de moeilijke scheiding tussen werk- en thuisomgeving.
Vandaar dat in het Europees project Allinclusive@work op zoek wordt gegaan naar alternatieve vormen van telewerken die kwantitatief (via een e-survey) en kwalitatief (paneldiscussies, interviews en case-studies) onderzocht worden in verschillende EU-lidstaten. Op die manier wil dit project een inventaris maken van succesfactoren en valkuilen, goede praktijken in verschillende landen, sectoren in de context van de verschillende typen telewerk. Het accent wordt hierbij gelegd op telecenters en satellietkantoren. Bovendien focust het project op gelijke kansen man/vrouw en de invloed van telewerken in het streven naar een evenwicht tussen werk en privé-leven.

geef uw mening/ervaring over telewerken... website EU project Allinclusive@work

Promotor: Unizo

Coördinator: ESF-Agentschap Vlaanderen (e-mail)

Partners:

België: Telenet - Universiteit Antwerpen

Griekenland: EKATO

Ierland: Telework Ireland Ltd.

Italië: TECFOR

Nederland: A. Benschop - Sociosite & Teledock

met steun van:

Info?

.......................................................................................

Anders Werken (2004-2005)

Opleiding voor managers en werknemers omtrent het opstarten, implementeren en evalueren van een telewerkproject.

Markant/Cezov (e-mail) & Nito

m.m.v. M.Walrave

Dit project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds en het VESOC-actieplan gelijke kansen man/vrouw van de Vlaamse Gemeenschap. Het ESF draagt bij tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.

Info?

........................................................................................

Vlaanderen e-Werkt! (2004)

Dit project is een initiatief van ADM met steun van de Vlaamse Regering en wil het werk naar de mensen brengen in plaats van de mensen naar het werk.

Het project heeft tot doel om alle kennis, ervaring en middelen te bundelen om e-werken in Vlaanderen te promoten. "Vlaanderen e-werkt" wil daartoe een centraal multi-disciplinair aanspreek- en informatiepunt punt te bieden voor organisaties die telewerken willen invoeren.

Het project is ontstaan uit vijf leden van de werkgroep Telewerken van ADM (het EDS-Telindus Consortium, Lawfort, Soft Cell, Telenet Solutions en Xylos) en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Vlaamse Regering in het kader van het "Actieplan Ondernemen". De starterskit voor organisaties werd samengesteld door een multidisciplinair team uit bovenstaande bedrijven m.m.v. prof. dr. Michel Walrave, UA - Onderzoeksgroep Strategische Communicatie.

Vlaanderen e-Werkt


Info?

........................................................................................

Telewerken in de ban van de ring? (2004-2005)

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek over de Antwerpse wegenwerken en de concrete toepassing van telewerktypen door bedrijven en instellingen.

Promotor: M. Walrave, UA - PSW - Strategische Communicatie

Info?

........................................................................................

Pericenter project (2002-2003)

Onderzoek over telewerken in Vlaanderen, opstarten en evalueren van een pilootproject gesteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het VESOC-actieplan gelijke kansen man/vrouw van de Vlaamse Gemeenschap.

Info?

Dit project werd mogelijk dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en het VESOC-actieplan gelijke kansen man/vrouw van de Vlaamse Gemeenschap. Het ESF draagt bij tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen.