Home
boek
project
seminaries
links
Telewerkers en managers enthousiast over telewerkervaring.

Niet-telewerkers zijn er klaar voor, maar vrees voor nadelen remt telewerken in veel bedrijven nog af.

 

 
Een meerderheid van de telewerkers in Vlaanderen evalueert deze ervaring als positief, zowel op privé- als op beroepsvlak. Ook managers die telewerken toepassen in hun bedrijf bevestigen dit. Telewerkers benadrukken de voordelen op het gebied van productiviteit, stress, evenwicht werk/privé-leven, werkmotivatie en een zekere autonomie bij de uitvoering van opdrachten.

Bij niet-telewerkers en managers zonder telewerkmogelijkheden in hun bedrijf is het de bezorgdheid over de mogelijk negatieve gevolgen die hen weerhoudt om de stap te wagen. Er bevinden zich dus nog hinderpalen op de weg naar telewerken voor vele werkgevers en werknemers. Werknemers zonder telewerkervaring vrezen voor hun loopbaan, een verlies van sociaal contact met collega’s en een vermindering van de betrokkenheid bij het bedrijf. Ook telewerkers wijzen uit eigen ervaring op mogelijke risico’s, namelijk isolement van de bedrijfsomgeving en bijgevolg een gebrek aan informatie. Anderzijds ervaren telewerkers de voordelen meer dan niet-telewerkers die inschatten.

De werkgevers maken zich zorgen over de kosten van een telewerkproject, de mogelijke legale en beveiligingsrisico’s, een gebrek aan controle over telewerkers en eventuele weerstand van het management. Managers die telewerken toepassen in hun bedrijf stellen dat ze minder geconfronteerd worden met deze mogelijke neveneffecten. Ook zij benadrukken positieve invloeden op productiviteit, flexibiliteit en loyauteit van werknemers.

Dit besluiten prof. dr. Michel Walrave en dra. Marijke De Bie van de Universiteit Antwerpen (Communicatiewetenschappen – Onderzoeksgroep Strategische Communicatie). In het kader van het Europese project Allinclusive@work (www.europeteleworks.org) geleid door Unizo (promotor) in samenwerking het het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen (coördinator), Telenet en de Universiteit Antwerpen werd in Vlaanderen bij ruim 2000 respondenten online gepeild naar hun visie op en eventuele ervaringen met telewerken. Ook in Nederland, Italië, Griekenland en Ierland werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd.

Synthese onderzoek in Vlaanderen>>

Daarnaast werd een verslag opgemaakt over telewerken in België (Telework in Belgium. Sharing experiences & lowering thresholds), met onder meer informatie over volgende thema's:
  • onderzoeksresultaten
  • wetgeving
  • standpunten van de sociale partners
  • concrete telewerkprojecten

 

 

 

Synthese onderzoek in Vlaanderen>>

Meer informatie en bestelling van de gedrukte rapporten bij het ESF-Agenschap.

Deze rapporten kunt u ook downloaden (pdf):

e-Survey "Working @ home or close to home?" >>

Telework in Belgium, Prof. dr. Michel Walrave, UA. >>

Telework in Ireland, Nana Luke & Sean o Driskeoil, Telework Ireland >>

Telework in Italy, Suzanne Burns, Giuseppe delle Donne, Giorgio Pinzuti, TecFor >>

Telework in Greece, Tanya Kyrkiakides, E.K.A.T.O. >>

Telework in The Netherlands, dr. Albert Benschop, Universiteit Amsterdam >>

 

Synthese onderzoek in Vlaanderen 'Tijd voor telewerk' (2003)>>