Home
onderzoek
project
seminaries
links

In bepaalde bedrijven en instellingen is telewerken absoluut de experimentele fase ontgroeid. Nochtans leven er nog veel vooroordelen, misvattingen en remmingen ten aanzien van deze vorm van werkorganisatie.

Hoewel een geruime tijd telewerken enkel en alleen maar geassocieerd werd met thuiswerken, zijn er momenteel ook andere typen en verschillende mengvormen.

In dit boek gaan de auteurs terug naar de roots van dit fenomeen, schetsen ze de verschillende typen (thuiswerk, telecenters, satellietkantoren, mobiel werken), hun voor- en nadelen, do's en don'ts, cases en een concreet stappenplan. Sociale en juridische aspecten worden eveneens toegelicht.

Tenslotte volgt een overzicht van nationaal en internationaal onderzoek over telewerken in de Europese Unie en de voor- en nadelen die werknemers ondervinden. Ook de sociale partners krijgen het woord. In een e-survey in Vlaanderen wordt gepeild naar ervaringen, meningen en wensen omtrent verschillende typen telewerken, om na te gaan of de respondenten al dan niet vinden dat het tijd is voor telewerk.

Het doel van dit boek is een overzicht aan te bieden van de mogelijkheden en beperkingen van verschillende typen telewerken en de maatschappelijke implicaties ervan, om zo mogelijk het debat over en de praktijk van telewerken te inspireren.

 

Onderzoek & Praktijkgids

Kluwer - ced.samsom

Info & bestelling per e-mail of op Kluwer.be

Inhoudsopgave